۱۳۹۳ بهمن ۱۱, شنبه

Les 3 Luxembourgیکی از تاریخی ترین سینماهای پاریس که صدها رویداد سینمایی و سیاسی در درون و پیرامونش جان گرفته اند. از اولین سینمای چند پرده ای (سه سالن) پاریس بودن بگیرید تا سنگربندی سیاسی-فرهنگی دانشجویان جنبش 68 در ساختمان و بر پرده هایش. این سینما همچنین نخستین عضو برنامۀ مشهور و موفق Art et Essai (نمونۀ نوظهور وطنی آن را با کم سلیقگی به هنر و تجربه ترجمه کرده اند) بوده و هست. امروز Les 3 Luxembourg به عنوان یکی از معدود سینماهای مستقل پاریس از کنج دنج سن میشل در برابر مجموعه های غول پیکر-صفت  پخش و نمایش فیلم همچون UGC  و MK2 تاب می آورد.
عمرش دراز باد که بی گمان سینه فیل های شهر را بی این سینما به سر می نشود.                                                

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر