۱۳۹۲ بهمن ۱۳, یکشنبه

چرا وبلاگ؟ چرا من؟

برای سال ها در برابر وسوسه و شاید نیاز وبلاگ نویسی مقاومت کرده ام. تشویق و ترویج دوستان شفیق نیز تا امروز کارگر نیافتاده بود. راستش را بخواهید گمانم این بود(شایدهنوز هم باشد) که فضای وبلاگ فضایی جدی نیست. فضایی است بسیار شخصی و مهیا ناله و حدیث نفس که  در پی اش نبوده ام. البته باید اعتراف کنم که وجود فیسبوک و گرفتاری های تحصیلی-حرفه ای و از همه بیشتر تنبلی ذاتی ام در"وبلاگ ننویسی" در دوری و اکراهم از وبلاگ نویسی بی تاثیر نبوده است. ایده آل من فضا و رسانه ای بود که بشود نوشته ها و ترجمه هایم به زبان های فارسی و فرانسه را در آن آرشیو کنم.جایی که اسمش ترجیحاً وبلاگ نباشد، که نشد. پس دست و قصدم را برای احداث  "فیلم جستار" رو کردم. با کمال اندوه از مرگ ناگهانی و غمناک بازیگر و کارگردان بزرگ امریکایی : " فیلیپ سیمور هافمن"، فیلم جستار را افتتاح می کنم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر